Der ieskatīties - kopsavilkums cēloņsakarībās

E-pasts Drukāt PDF

(valsts mērķis, cilvēktiesības, sociālā drošība, pensiju kapitāls, kur pazūd nauda)

Noklikšķinot uz linka, lejupielādēsies lekcijas konspekts: cilveka tiesibas un pensiju apdrosinasana LSRB 2012