Starptautiskās konvencijas

Nav paredzēts ratificēt 2012. gadā sekojošus papildinātās (pārstrādātās) Eiropas Sociālā hartas pantus

E-pasts Drukāt PDF

Papildinātā (pārstrādātā) Eiropas Sociālā harta

Nav paredzēts ratificēt 2012. gadā sekojošus pantus:

Lasīt tālāk...
 

Kopīgais ziņojums par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2008.gadā

E-pasts Drukāt PDF

Sociālā iekļaušana, pensijas, veselības un ilgtermiņa aprūpe.

Lai lasītu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Kopīgais ziņojums par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2008.gadā

 

Eiropas sociālā harta (konspekts)

E-pasts Drukāt PDF

Lai lasītu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Eiropas sociālā harta (konspekts)

 

Eiropas Sociālās drošības kodekss l (projekts, 2009)

E-pasts Drukāt PDF

http://www.saeima.lv/saeima9/lasa?dd=LP1089_0

Lasīt tālāk...
 

Eiropas sociālās hartas atbilstība LR LM (2009)

E-pasts Drukāt PDF

http://www.lm.gov.lv/upload/sociala_aizsardziba/pesh_gala_izvertejums_190908_2.doc

Latvijas Republikas tiesību aktu atbilstības izvērtējums

Pārskatītās Eiropas Sociālās hartas prasībām

Lasīt tālāk...
 

Eiropas Sociālā harta (1961) neratificētie

E-pasts Drukāt PDF

Eiropas Sociālā harta (1961.g.)

2002. gadā netika ratificēti sekojoši panti:

Lasīt tālāk...
 

Eiropas Sociālās hartas 12. pants EK skaidrojumā

E-pasts Drukāt PDF

http://www.coecidriga.lv/tulkojumi.php?id=16

Lasīt tālāk...
 

Eiropas Savienības pilsoņu tiesības

E-pasts Drukāt PDF

Lasīt tālāk...
 

Eiropas Savienības pamattiesību harta (2007)

E-pasts Drukāt PDF

(2007/C 303/01)

Lasīt tālāk...
   

Eiropas Cilvēktiesību aizsardzības konvencija (1998)

E-pasts Drukāt PDF

Lasīt tālāk...
 

ANO pakts par ekonomiskajām un sociālajam tiesībām (1966)

E-pasts Drukāt PDF

Lasīt tālāk...
 

ANO Konvencija par nodarbinātību SDO (1966)

E-pasts Drukāt PDF

Starptautiskās Darba organizācijas

Konvencija (Nr.122) par nodarbinātības politiku

Lasīt tālāk...
 

ANO cilvektiesību deklarācija (1948)

E-pasts Drukāt PDF

Lasīt tālāk...