Valdības koncepcijas

Eiropas Sociālās hartas normas, kuras Latvija neratificēs (2012)

E-pasts Drukāt PDF

Valdība 2009. gada februārī iesniedza Saeimā likumprojektus par Eiropas Sociālās hartas un Eiropas Sociālās drošības kodeksa ratifikāciju.  Saeimas Ārlietu komisija akceptēja projektu negrozītu un Saeima nodeva komisijām.  Šie ES dokumenti Saeimā joprojām nav ratificēti  Saeimā 1. lasījumā pieņemtais likumprojekts paredz piešķirt Latvijas iedzīvotājiem tikai daļu tiesību, kādas ir  citiem eiropiešiem

Nav paredzēts 2012. gadā Saeimā ratificēt sekojošas tiesības, ko paredz:

Eiropas Pārstrādātā Sociālā harta [03.05.1996]

Lasīt tālāk...
 

VSAA konsolidētais budžets 2010

E-pasts Drukāt PDF

Lasīt tālāk...
 

Valsts veselības apdrošināšanas koncepcija

E-pasts Drukāt PDF

Lasīt tālāk...
 

Veselības apdrošināšanas koncepcija 2010

E-pasts Drukāt PDF

Lasīt tālāk...
   

Latvijas kopējais sociālās iekļaušanas memorands

E-pasts Drukāt PDF

Lai lasītu visu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Latvijas kopējais sociālās iekļaušanas memorands

Latvijas kopējais sociālās iekļaušanas memorands

Saskaņā ar Pievienošanās partnerības noteikumiem, Latvijas valdība kopā ar Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorātu ir sagatavojusi Kopējo sociālās iekļaušanas memorandu, kura mērķis ir sagatavot valsti pilnīgai dalībai ar atvērtās koordinācijas metodi par sociālās iekļaušanas jautājumiem iestāšanās brīdī. Memorandā ir definēti galvenie mērķi nabadzības un sociālās atstumtības jautājumu risināšanai, prezentēti lielākie politiskie pasākumi, ko veikusi Latvija uz vienošanās pamata, veidojot valsts politiku saskaņā ar ES kopējiem mērķiem, un noteiktas galvenās politiskās jomas, kurās turpināt tālāku monitoringu un politikas izvērtēšanu. Šīs politikas ieviešanas progress tiks izvērtēts kontekstā ar ES sociālās iekļaušanas procesu, kura mērķis ir dot nozīmīgu ietekmi nabadzības izskaušanai Eiropā līdz 2010.gadam.

Lasīt tālāk...
   

Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā (2009)

E-pasts Drukāt PDF

Lai lasītu visu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā (2009)

Ziņojumā ir raksturota situācija darba tirgū, īpaši analizējot 2008.gada tendences, un Ekonomikas ministrijas aktualizētās vidēja termiņa darba tirgus prognozes līdz 2015.gadam. Tuvāko gadu negatīvās ekonomikas attīstības prognozes ievērojami maina darba tirgus attīstības prognozes. Aktualizētās prognozes parāda iespējamos darba tirgus attīstības variantus, saglabājoties līdzšinējai darbaspēka sagatavošanas struktūrai.

 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007 – 2013 (I – III daļa)

E-pasts Drukāt PDF

(Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumi Nr.564)

Lasīt tālāk...
 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007 – 2013 (IV daļa)

E-pasts Drukāt PDF

Lasīt tālāk...
 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007 – 2013 (V daļa)

E-pasts Drukāt PDF

Lasīt tālāk...
 

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007 – 2013 (VI daļa)

E-pasts Drukāt PDF

Lasīt tālāk...
 

Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādnes 2010. – 2019.gadam

E-pasts Drukāt PDF

http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40121620

Lasīt tālāk...
 

Eiropas sociālās hartas likumprojekts (2009)

E-pasts Drukāt PDF

http://www.saeima.lv/saeima9/lasa?dd=LP1080_0

Lasīt tālāk...