Latvijas Sociālo reformu biedrības

2010. gada 15. septembra kopsapulces

REZOLŪCIJA

Latvijas tautai ir vajadzīga sociāli atbildīga un tiesiska valsts. Sociālā taisnīguma principi, ko dēvē arī par Rietumu vērtībām, ir deklarēti 1996. gada Eiropas Pārstrādātajā Sociālajā hartā. Šie taisnīguma principi beidzot ir jāpārņem un jāievieš dzīvē Latvijas valstij.

 

Āzijā, Āfrikā un Latīņamerikā daudzas tautas nepazīst sociālo taisnīgumu, tāpēc to ikdienas lāsts ir nabadzība. Lai šīm tautām nebūtu „kaitīga parauga”, globālie sindikāti ir sākuši demontēt tiesiskumu Eiropas Savienībā. Sākts ar vājāko punktu – Eiropā skaitliski mazāko tautu, kurai ir sava valsts – Latviju (pielīdzināma tikai Igaunija un Īslande). Latvieši vēl nezina savas tiesības, kādas tiem ir piešķīrusi Eiropas Savienība, un tāpēc samērā viegli apmānāmi. Ja Latvijas iedzīvotāji labprātīgi atteiksies no savām sociālajām tiesībām, to varēs izmantot kā paraugu, lai piespiestu arī frančus, grieķus un citas tautas, kuras pašlaik nepakļaujas to savu tiesību ierobežošanai, ko garantē 1996. gada Eiropas Pārstrādātā Sociālā  harta. Tāpēc visas Eiropas liktenim ir būtiski, kā rīkosies jaunievēlētā Latvijas Saeima.

Latvijas iedzīvotāji ir izvēles priekšā – dzīvot kā līdz šim vai pieprasīt eiropeiski pilnvērtīgus dzīves apstākļus.

Latvijas Sociālo reformu biedrība veica visu 10. Saeimas deputātu kandidātu sarakstu iesniegušo partiju un  to apvienību priekšvēlēšanu programmu izvērtēšanu, izsūtīja pāri par 1000 elektronisko vēstuļu ar jautājumiem tieši deputātu kandidātiem. Deputātu kandidātiem tika jautāts, vai viņi zina, ka Latvijā ir atcelts un neeksistē sociālais nodoklis, un vai viņi paredz atjaunot sociālās apdrošināšanas budžeta nošķirtību no valsts pamatbudžeta,  par pensijām u.c.  Secinājām, ka nav nevienas priekšvēlēšanu programmas, kas paredzētu sociāli atbildīgas valsts izveidi Latvijā. Savās programmās partiju apvienības nepārprotami nenorāda, kā panākt caurspīdīgumu budžeta veidošanā un finanšu plūsmās, neparedz sociālās apdrošināšanas nodalīšanu no pamatbudžeta, neparedz atmaksāt sociālās apdrošināšanas uzkrājumam no tā izsaimniekotos līdzekļus vairāk kā  miljardu latu apjomā. Tas notika, sapludinot sociālās apdrošināšanas budžetus ar valsts budžetu;  piecu gadu laikā iztērējot sociālās apdrošināšanas uzkrājumus norēķiniem, kas sedzami no valsts pamatbudžeta;  neieskaitot no privatizācijas procesa likumā noteiktās iemaksas sociālās apdrošināšanas budžetā.

Visas līdzšinējās valdības ir ignorējušas arī Satversmes 66. pantu, kurā ir noteikts: "Pēc budžeta gada notecēšanas Ministru kabinetam jāiesniedz Saeimai apstiprināšanai norēķini par budžeta izpildīšanu." -, tā vietā precīzi norēķini tiek aizstāti ar vispārīgu ziņojumu. Arī to labot nav paredzēts priekšvēlēšanu programmās. Tikai divas partijas 4 000 zīmju programmā ir apņēmušās necelt pensionēšanās vecumu. Tāpēc mēs nevaram atbalstīt nevienu konkrētu priekšvēlēšanu partiju apvienību.

Latvijas Sociālo reformu biedrība atbalsta tikai tos deputātu kandidātus, kas skaidri formulējuši savu nostāju un ir par sociāli atbildīgu valsti Latvijā.