Mums tuvas domas


Pirmais bauslis: Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Kas tas ir? Mums būs Dievu pār visām lietām bīties, mīlēt un uz to cerēt.
Otrais bauslis: Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā. Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka pie Viņa vārda ne lādam, ne zvēram, ne buram, ne melojam, ne viļam. Bet to visās bēdās piesaucam, lūdzam teicam un slavējam
Trešais bauslis: Tev būs svēto dienu svētīt. Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka svēto mācību un Dieva vārdus nepulgojam, bet tos turam svētus, labprāt klausāmies un mācāmies.
Ceturtais bauslis: Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē. Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savus vecākus un kungus nenicinām nedz apkaitinām, bet tos godā turam, tiem kalpojam un paklausām tos mīlam un cienām.
Piektais bauslis: Tev nebūs nokaut. Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savam tuvākajam nekādu miesas kaiti vai vainu nedarām, bet tam palīdzam un kalpojam visās miesas bēdās.
Sestais bauslis: Tev nebūs laulību pārkāpt. Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka šķīsti un tikli dzīvojam vārdos un darbos un ikviens savu laulāto draugu mīlam un cienām.
Septītais bauslis: Tev nebūs zagt. Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvāka naudu vai mantu neņemam, nedz ar viltotu preci vai netaisnu rīcību iegūstam, bet viņa mantu un maizi viņam palīdzam vairot un sargāt.
Astotais bauslis: Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku. Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savu tuvāku nepatiesi neapmelojam, nenododam, neaprunājam, nedz tam ļaunu slavu ceļam, bet mums būs to aizbildināt, visu labu par to runāt un visas lietas par labu griezt.
Devītais bauslis: Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu. Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka ar viltu pēc sava tuvāka mantas vai nama netvarstām, nedz ar taisnības iemesliem pēc tā tiecamies, bet tam labprāt palīdzam, ka viņš to var paturēt.
Desmitais bauslis: Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder. Kas tas ir? Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savam tuvākam ne sievu, ne saimi, ne lopus neatraujam, neatviļam, nedz novēršam, bet par to gādājam, lai tie paliek un dara, kas tiem pienākas.