Statistika

Vidējā izpeļņa Latvijā 2009. gadā

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa mēnešiem
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Bruto                        
PAVISAM                        
Latos                        
2007 349 345 368 373 381 403 412 399 400 422 436 480
2008 446 449 465 469 473 490 504 474 482 489 486 526
2009 471 464 475 470 470 482 483 450 433 429 426 464
Sabiedriskajā sektorā                        
Latos                        
2007 401 391 425 441 444 505 484 456 477 507 561 625
2008 506 502 550 536 554 610 602 548 569 575 603 644
2009 525 511 520 521 531 555 545 489 455 447 446 498
Vispārējās valdības sektorā                        
Latos                        
2007 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2008 486 483 531 513 529 595 578 525 552 563 594 602
2009 495 484 487 496 501 531 507 456 415 408 409 443
Privātajā sektorā                        
Latos                        
2007 324 324 341 343 352 357 381 374 365 384 378 413
2008 418 424 425 437 434 434 459 440 441 447 428 465
2009 439 436 447 438 431 436 445 426 420 418 413 443
Dati atjaunoti: 01.03.2010