Dažādi

Publicējam pārskatu par vairāku organizāciju kopdarbību palīdzībai bāreņiem.