Dažādi

Pārskats par organizāciju kopdarbību palīdzībai bāreņiem.

Biedrība „Klīnisko sociālo darbinieku Asociācija” kopā ar sadarbības partneriem Biedrību „Latvijas Samariešu apvienība” un Biedrību „Rīgas pilsētas „Rūpju bērns”” no 2011.gada 1.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim īstenoja Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas „NVO Fonds” apakšprojektu „Caur nodarbinātību līdz neatkarīgākai dzīvei – atbalsta (atbalstīta darba) pasākumi grupu dzīvokļos dzīvojošajiem jauniešiem bāreņiem ar garīgās attīstības traucējumiem” (apakšprojekta nr.2010.CH04/mic-189/21).