Dokumenti

LR 11. Saeimas Ārlietu komisijas
priekšsēdētājam Ojāram Ērikam Kalniņam

20.01.2012. Nr. 2

Par likuma projektu 72/Lp11 „Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu”

Biedrību un nodibinājumu reģistrā biedrība ierakstīta  23.03.2010. ar Nr.40008156018

Latvijas Sociālo reformu biedrības

2010. gada 15. septembra kopsapulces

REZOLŪCIJA

Latvijas tautai ir vajadzīga sociāli atbildīga un tiesiska valsts. Sociālā taisnīguma principi, ko dēvē arī par Rietumu vērtībām, ir deklarēti 1996. gada Eiropas Pārstrādātajā Sociālajā hartā. Šie taisnīguma principi beidzot ir jāpārņem un jāievieš dzīvē Latvijas valstij.

Latvijas Sociālo reformu biedrības
2010. gada 15. septembra kopsapulces

REZOLŪCIJA

Pēc Īrijas referenduma 2009. gada nogalē stājās spēkā Lisabonas līgums (Eiropas Savienības konstitūcija), kura pielikumi ir Eiropas Savienības pamattiesību hartas, Eiropas Sociālā hartas, Eiropas Sociālās drošības kodeksa un virkne citas normas, kuras garantē arī latviešiem tādas pat sociālās un citas tiesības kā pārējiem eiropiešiem.

Šīs tiesību normas būtu jāpopularizē un jāskaidro, lai ikviens Latvijā par tām uzzinātu un varētu prasīt no partijām, Saeimas un valdības to ieviešanu un izpildi.