Latvijas likumi un noteikumi

Ar  08.04.2009. grozījumiem
(grozījumi spēkā no 02.11.2010)

Latvijas  Satversmes Sapulces
1922.gada 15.februāra kopsēdē
pieņemtā

Latvijas Republikas Satversme