„Latvijas Sociālo reformu biedrība”

 

Kopsapulces lēmums

Rīgā, 2010. gada 20. februārī.

 

Par biedru un atbalstītāju iestāšanās un gada maksu

 

Biedrības kopsapulce nolemj:

1. Noteikt sekojošu iestāšanās un dalības maksu:

1.1. Biedriem - iestāšanās nauda 5 lati

ikgadējā minimālā dalības maksa 5 lati

1.2. Atbalstītājiem (fiziskām personām) -

iestāšanās nauda 2 lati

ikgadējā minimālā dalības maksa 2 lati.

1.3. Atbalstītājiem (juridiskām personām) –

iestāšanās nauda 10 lati

ikgadējā minimālā dalības maksa 10 lati.

1.4. Fiziskās un juridiskās personas var veikt ziedojumus Biedrībai arī bez iesnieguma uzņemšanai par Atbalstītāju; ziedojuma minimālā un maksimālā summa ir pēc ziedotāja ieskatiem.

2. Iestāšanās naudas iemaksas fakts apstiprina biedra vai atbalstītāja dalību biedrībā, un līdz iestāšanās iemaksas veikšanas kalendārā gada 31. decembrim biedra vai atbalstītāja ikgadējā dalības iemaksa vairs nav jāveic.

3. Biedra un atbalstītāja ikgadējā dalības maksa ir maksājama par iestāšanās gadam sekojošo kalendāro gadu, iemaksājot naudu biedrības kontā līdz 28. februārim.

4. Saskaņā ar Biedrības statūtu p.5.4.3., balsstiesības Biedrības kopsapulcē ir tikai tiem biedriem, kuri ir iemaksājuši biedra dalības maksu par attiecīgo kalendāro gadu, kā arī jaunajiem biedriem, kuri ir uzņemti Biedrībā kalendārajā gadā, kad notiek Kopsapulce.

5. Biedrības dibinātāji iestāšanās naudas iemaksas veiks 30 dienu laikā pēc Biedrības reģistrācijas un konta atvēršanas bankā.

Sēdes vadītājs: ________________ (Ivars Redisons)

Protokolists: __________________ (Renārs Zaļais)