„Latvijas Sociālo reformu biedrība”

Reģ. Nr. 40008156018

 

Atbalstītāja pieteiktie dati (rakstīt salasāmi):

 

 

 

Vārds: ____________________________________

 

 

Uzvārds: __________________________________

 

 

Personas kods: _____________________________

 

 

Dzīves vieta (pasta adrese korespondencei):  ________________________________

 

_____________________________________________  pasta indekss LV- ________

 

elektroniskā pasta adrese: ______________________________________

 

 

Mobilā tel. Nr.  ___________________ pilsētas telefona Nr. ____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konti atbalstītāja dalības naudas iemaksai:

 

LV68 UBAL 1198 1357 09001           AS Latvijas Krājbanka

vai

LV66HABA 0551 0280 40753           AS Swedbanka

reģ. Nr. 40008156018

 

norādāms maksājuma mērķis – atbalstītāja iemaksa