Sociālās apdrošināšanas principi:

– solidaritāte starp iemaksu veicējiem un pakalpojumu saņēmējiem

– soc.apdr. ir sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa

– soc.apdr. līdzekļus izmanto tikai

  • sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem
  • nosakot ar likumu.

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 3. pants)