Sociālās apdrošināšanas  mērķis ir apdrošināt

– risku zaudēt darba ienākumu, ja iestājas

  • slimība
  • invaliditāte
  • maternitāte
  • bezdarbs
  • vecums
  • nelaimes gadījums darbā vai arodslimību

– risku izdevumiem sakarā ar

  • bērna kopšanu
  • apdrošinātā nāvi
  • apgādībā esošā nāvi.

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 3. pants)