Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets

Budžetu veido:

- invaliditātes apdrošināšanas obligātās iemaksas

- maternitātes un slimības apdrošināšanas iemaksas

- vecāku apdrošināšanas iemaksas

- citi ieņēmumi.

No budžeta finansē:

- likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" pakalpojumus

- invaliditātes pensijas

-  VSAA izdevumus, kas saistīti ar budžeta administrēšanu

(Likuma „Par valsts sociālo apdrošināšanu” 11. pants)