Sociālā iekļaušana, pensijas, veselības un ilgtermiņa aprūpe.

Lai lasītu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Kopīgais ziņojums par sociālo aizsardzību un sociālo iekļaušanu 2008.gadā