http://www.vsaa.lv/vsaa/reportspopup/?selty=2007|2008|2009|2010|&actionrep=process&lang=lv&rId=2&sels=107&sely=2007&sely=2008&sely=2009&sely=2010

Pārskata veids: Speciālā valsts pensija LR Augstākās Padomes deputātam
Gadi: 2007, 2008, 2009, 2010

Speciālā valsts pensija LR Augstākās Padomes deputātam - skaits
  2007. g. 2008. g. 2009. g. 2010. g.
Janvāris 70 74 76 79
Februāris 71 75 75 79
Marts 71 75 75 -
Aprīlis 73 75 75 -
Maijs 74 75 76 -
Jūnijs 74 76 75 -
Jūlijs 73 76 77 -
Augusts 73 76 78 -
Septembris 73 76 78 -
Oktobris 73 76 78 -
Novembris 73 77 78 -
Decembris 73 77 79 -
Speciālā valsts pensija LR Augstākās Padomes deputātam - vidējais apmērs, Ls
  2007. g. 2008. g. 2009. g. 2010. g.
Janvāris 896.00 985.60 985.60 788.80
Februāris 896.00 985.60 985.60 788.80
Marts 896.00 985.60 985.60 -
Aprīlis 896.00 985.60 837.60 -
Maijs 896.00 985.60 837.60 -
Jūnijs 896.00 985.60 837.60 -
Jūlijs 896.00 985.60 788.80 -
Augusts 896.00 985.60 788.80 -
Septembris 896.00 985.60 788.80 -
Oktobris 896.00 985.60 788.80 -
Novembris 896.00 985.60 788.80 -
Decembris 896.00 985.60 788.80 -