Valsts Kanceleja

Politikas koordinācijas departaments

Ministru prezidentam

V.Dombrovskim

 

 

Par Valsts veselības apdrošināšanas koncepciju

 

 

Ar Ministru prezidenta 2009.gada 7.oktobra rīkojumu Nr.418 tika izveidota darba grupa, lai izvērtētu jaunas veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanas sistēmas ieviešanu.

Darba grupa, veicot esošās situācijas analīzi un meklējot iespējamos risinājuma variantus, izstrādājusi Valsts veselības apdrošināšanas koncepciju (turpmāk – koncepcija). Pilns koncepcijas projekta teksts – pielikumā.

Šobrīd veselības aprūpe valstī tiek apmaksāta no valsts pamatbudžeta līdzekļiem, un iedzīvotāju ienākumu nodoklis (turpmāk – IIN) ir viens no valsts pamatbudžetu veidojošajiem nodokļiem. Tādējādi nodokļu maksātāji sedz veselības aprūpes pakalpojuma izmaksas arī tām personām, kuras nodokļus nemaksā. Veicot aprēķinus (izmantoti Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Tieslietu ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati), darba grupā secināts, ka par „neattaisnotiem” IIN nodokļu nemaksātājiem uzskatāmi aptuveni 227 767 Latvijas iedzīvotāju.

Koncepcijā piedāvāti divi risinājuma varianti. A risinājuma variants paredz esošās sistēmas saglabāšanu. Šajā gadījumā jāņem vērā ekonomiskā situācija valstī un valsts ieņēmumu samazinājuma tendences, rēķinoties ar to, ka turpmāk valstij būs iespējams apmaksāt arvien mazāku pakalpojumu daudzumu arvien ierobežotākam pakalpojumu saņēmēju skaitam. Tādējādi pastāv risks, ka tuvākajā nākotnē arī iedzīvotāji, kas godprātīgi maksā nodokļus, varēs saņemt tikai neatliekamos medicīnas pakalpojumus.

B risinājuma varianta ieviešanas gadījumā par saņemtajiem veselības aprūpes pakal­pojumiem būtu jānorēķinās pilnā apmērā darbspējīgā vecumā esošiem iedzīvotājiem, par kuriem neattaisnoti netiek maksāts IIN vai netiek veiktas speciālas iemaksas kontā veselības budžetam. Vienlaikus visiem iedzīvotājiem tiek saglabāta iespēja saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību un atse­višķas būtiskas valsts apmaksātas programmas.

Atbilstoši B risinājuma variantam iedzīvotāji tiek iedalīti trīs grupās:

  1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji;
  2. Attaisnotie iedzīvotāju ienākuma nodokļa nemaksātāji;
  3. Neattaisnotie iedzīvotāju ienākuma nodokļa nemaksātāji.

Ja persona nav IIN maksātājs un neietilpst attaisnoto IIN nemaksātāju kategorijās (pilns uzskaitījums – koncepcijas projektā), šai personai tiek dota iespēja pašai nodrošināt sevi ar valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, veicot speciālas iemaksas kontā veselības budžetam vai nu katru mēnesi, vai pēc savas izvēles noteiktu laika periodu (bet ne ilgāk kā gadu) uz priekšu.

Speciālās iemaksas apmērs kontā veselības budžetam tiek aprēķināts pēc formulas:

(minimālā alga mēnesī * 0,91 (sociālais nodoklis) – neapliekamais minimums mēnesī – vidējā atvieglojuma summa par 1 apgādājamo personu uz 1 iedzīvotāju mēnesī) * IIN likme = X Ls/mēnesī. Tā 2010.gadā speciālās iemaksas apmērs kontā veselības budžetam sastādītu: (180 Ls*0,91 – 35 Ls – 63 Ls) x 26% = 17, 10 Ls /mēnesī (gadā – 205,30 Ls)

 

Neattaisnotiem IIN nemaksātājiem, kuri nav veikuši speciālas iemaksas kontā veselības budžetam, atbilstoši B risinājuma variantam par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas nav neatliekami vai dzīvībai bīstami, jāveic samaksa pilnā apmērā atbilstoši ārstniecības iestādes noteiktajam cenrādim.

 

Lai sasniegtu koncepcijas mērķi, nepieciešams izveidot informācijas sistēmu, kuras uzturētājs (Veselības norēķinu centrs) novadītu datus par katru personu līdz pakalpojumu sniedzējiem (ārstniecības iestādēm). Šobrīd Veselības norēķinu centra rīcībā ir pacientu reģistrs (dati no PMLP), kurā pieejama informācija par visiem valsts iedzīvotājiem, taču šīs datus bāzes funkcionalitāte ir ierobežota. Sistēmas darbības nodrošināšanai nepieciešama virkne datu, kas tiktu apkopoti Veselības norēķinu centra uzturētajā datu bāzē un kuras funkcionalitāte tiktu paplašināta ar datiem no Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts kases, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas. Šādas informācijas sistēmas izveidei ir iespējams izmantot ne tikai valsts budžeta līdzekļus, bet arī Eiropas Savienības finanšu līdzekļus.

Ir iespējams norādīt hipotētiskos aprēķinus par iespējamiem papildus ienākumiem valsts budžetā, ja noteikta daļa esošo neattaisnoto IIN nemaksātāju sāktu veikt noteiktās iemaksas (ja tiek maksāta vismaz minimālā maksa). Aprēķini norādīti 1.tabulā.

1.tabula.

* Neattaisnoto nemaksātāju skaits = 227 767

Saimnieciskās darbības veicēji, kas strādājuši bez peļņas = 45200

Iespējamais kopējais papildus maksātāju skaits = 272 967

Ja minimālo maksājumu veic (% no esošajiem neattaisnotajiem nemaksātājiem)* Papildus budžeta ieņēmumi ( ja gada minimāla summa ir 205,3 Ls):
100% 56 040 125 Ls
70% 39 227 902 Ls
50% 28 019 959 Ls
30% 16 812 017 Ls
10% 5 603 868 Ls

Darba grupa vienojās, ka sistēmas ieviešanas gadījumā, ir iespējams prognozēt, ka jau pirmajā sistēmas funkcionēšanas gadā neattaisnoto IIN nemaksātāju skaits varētu samazināties par 30 %, tādējādi valsts budžeta iespējamie papildus ienākumi valsts budžetā sastādītu 16 812 017 Ls. Savukārt sistēmas otrajā darbības gadā IIN nemaksātāju skaits (attiecībā pret esošo situāciju) varētu samazināties par 40%, papildus pirmajā sistēmas funkcionēšanas gadā valsts budžeta ienākumu palielinājumam pievienojot vēl 5 604 033 Ls. Tāpat arī jānorāda, ka papildus ienākumus vēl gūs tieši veselības budžets (no veselības aprūpes maksājumiem), kā arī konkrētas veselības aprūpes iestādes (no klientu pilnā apmērā apmaksātajiem maksas pakalpojumiem).

Tādējādi ir iespējams secināt, ka sistēmas ieviešana atstātu pozitīvu ietekmi uz valsts budžetu, jo sistēmas tehniskajai ieviešanai pēc provizoriskiem aprēķiniem nepieciešami aptuveni 558 000 Ls.

Ar pilnu sistēmas funkcionēšanas aprakstu, shematisko attēlojumu un aprēķiniem ir iespējams iepazīties pielikumā esošajā koncepcijas projektā.

Pielikumā: koncepcijas projekts uz 20 lapām.

Vadītāja vietniece                                                            I.Bite

23.04.2010

764

J.Andžāns

67082983, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.