http://www.lm.gov.lv/upload/normativie_akti/baltagramata.doc

BALTĀ   GRĀMATA

Latvija: sociālās labklājības sistēmas reformu projekts

Sociālās palīdzības sistēmas administrēšana

 

1.Ievads

Projekts Sociālās palīdzības sistēmas administrēšana uzsākts 1995. gadā. Darba rezultāts – attīstības mērķu, stratēģijas un uzskatu kopums, kas balstīts esošās situācijas izvērtējumā un nākotnes izvirzītajās prasībās. Tika novērtēts sociālās palīdzības sistēmas darbs un izvirzīto mērķu sasniegšanas iespējas, identificētas sistēmas vājākās vietas. Novērtējuma rezultāti izmantoti sistēmas optimizēšanai un attīstības prognozēm, kā arī nākotnes modeļa veidošanai.

Pasaules Bankas Latvijas sociālās labklājības sistēmas reformu projekts satur 5 komponentus:

— Sociālā apdrošināšana,

— Privātie pensiju fondi,

— Sociālās palīdzības sistēmas administrēšana,

— Politikas uzraudzība un novērtēšana,

— Projektu koordinācija.

Likums «Par sociālo palīdzību» ir sadalījis kompetences valsts un pašvaldību starpā, kā arī noteicis sistēmas finansēšanas principus. Likums un administratīvi teritoriālā reforma ir izvirzījuši konkrētas prasības arī sociālās palīdzības sistēmas administrēšanai, kurai jākļūst efektīvākai, uz individuālu klientu un viņa vajadzībām orientētai.

Sociālās palīdzības sistēmas administrēšanas komponets sastāv no diviem apakškomponentiem - Sociālās palīdzības departamenta (SPD) un Sociālās palīdzības fonda (SPF) attīstības plāna un Kandavas pilsētas ar lauku teritoriju pilotprojekta. Baltā grāmata ir visu turpmāko pasākumu pamatā. Tās uzdevums ir definēt ministrijas politikas mērķus, kā arī iezīmēt abu apakškomponentu darbības plānu.

Lai lasītu visu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Baltā grāmata