Lai lasītu visu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā (2009)

Ziņojumā ir raksturota situācija darba tirgū, īpaši analizējot 2008.gada tendences, un Ekonomikas ministrijas aktualizētās vidēja termiņa darba tirgus prognozes līdz 2015.gadam. Tuvāko gadu negatīvās ekonomikas attīstības prognozes ievērojami maina darba tirgus attīstības prognozes. Aktualizētās prognozes parāda iespējamos darba tirgus attīstības variantus, saglabājoties līdzšinējai darbaspēka sagatavošanas struktūrai.