Partiju programmās nav pateikts, vai partijas paredz ieviest caurspīdīgumu budžetu veidošanā, vai paredz ratificēt 1996. gada Pārstrādāto Eiropas Sociālo hartu, Eiropas Sociālās drošības kodeksu,  u.c. būtiskas lietas.

Priekšvēlēšanu programmas ir parakstījuši deputātu kandidāti.  Partiju valdes nav juridiski tiesīgas mainīt šīs programmas deputātu kandidātu vietā. Papildināt vai grozīt programmu var dokumenta parakstītāji - deputātu kandidāti. Iedzīvotāji bēg no Latvijas, sociālā drošība ir kļuvusi aktuālāka kā jebkad agrāk. Tāpēc nevajag formālas atbildes, ko gatavojuši kampaņu menedžeri (un par kurām pasi kandidāti bieži vien pat nezina). Ir nepieciešams, lai katrs no 1092 kandidātiem atbild savu personisko viedokli. Jo ievēlam Saeimā konkrētus indivīdus, nevis partiju valdes.

Šeit 9 jautājumi, kurus vēlētāju interešu apvienība / Sociālo reformu biedrība uzskata par konceptuāli svarīgiem.


 

Latvijas Sociālo reformu biedrības jautājumi
11. Saeimas deputāta kandidātam:

1) vai Jūs zināt, ka Latvijā ir atcelts un vairs neeksistē sociālais nodoklis ? (Vietā kopš 01.01.1998. ieviesta ir obligātā sociālā apdrošināšana).

2) vai prasīsiet sociālās apdrošināšanas budžetus atdalīt no valsts pamatbudžeta, kā arī ieviest caurspīdīgumu finanšu plūsmās ?

3) ko Jūs darīsiet, lai panāktu Rietumu vērtību - 1996. gada Eiropas Pārstrādātās Sociālās hartas pamatprincipu - ratifikāciju Saeimā pilnā apjomā ?

4) vai Jūs piekrītat, ka pensionēšanās vecums ir piesaistāms nodarbinātībai, dzīves vidējam ilgumam, medicīniskās aprūpes kvalitātei u.c. Rietumu valstīs pieņemtiem kritērijiem ?

5) vai prasīsiet atlikt pensionēšanās vecuma 65 gadi ieviešanu uz laiku, kad Latvija spēs nodrošināt pirmspensijas vecuma cilvēku nodarbinātību ?

6) vai Jūs prasīsiet valdībai atlīdzināt sociālās apdrošināšanas uzkrājumam no tā ar apdrošināšanu nesaistītiem mērķiem izmaksāto ap miljardu latu ?

7) vai veicināsiet pensiju 2. līmeņa un 3. līmeņa uzkrājumu veidošanu un to investēšanu Latvijas tautsaimniecībā ?
Tie ir 350 līdz 450 miljoni latu investīcijām ik gadus, ja atjauno iemaksas pensiju 2. līmenī koncepcijā paredzētajā 9-10% apjomā.

8) vai atbalstīsiet deputāta atalgojuma piesaisti minimālajai algai valstī (pašlaik 200 lati) ?

9) vai atbalstīsiet minimālās algas celšanu uz 60% no vidējās algas Latvijā – atbilstoši Eiropas Savienības rekomendācijām ?

Paskaidrojums:
1996. gada 3. maijā Strasbūrā tika atvērta parakstīšanai Eiropas Pārstrādātā Sociālā harta, kura 31 pantā uzskaita un deklarē t.s. Rietumu vērtības sociālajā jomā.
Šīs Hartas pantu teksts un būtība atšķiras no agrākās 1961. gada Eiropas Sociālās hartas.

2001. gada 6. decembrī 7.Saeima ratificēja [novecojušās] 1961. gada Eiropas Sociālās hartas desmit pantus (no 19 pantiem). Nav zināmi iemesli, kādēļ neskatīja Pārstrādāto Sociālo hartu.

1997. gada 1. oktobra likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālā nodokļa vietā ieviesa no 01.01.1998. obligāto sociālo apdrošināšanu, kurai ir pilnīga cita juridiskā daba un konsekvences nekā nodokļiem. Nedrīkst segt tās izmaksas, kas nav paredzētas apdrošināšanā, kā arī nevar veikt izmaksas personām, kuras nav veikušas apdrošināšanas iemaksas:
3.pants. Sociālās apdrošināšanas jēdziens un pamatprincipi
(2) Sociālās apdrošināšanas pamatprincipi paredz:
1) solidaritāti starp sociālās apdrošināšanas iemaksu veicējiem (turpmāk — maksātāji) un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmējiem (turpmāk — pakalpojumu saņēmēji);
2) sociālās apdrošināšanas līdzekļu izmantošanu tikai sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem saskaņā ar likumu.

Pārejas noteikumi
4. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par sociālo nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 7., 15.nr.)