Diskusijas 2010

TV-3 30.03.2010.
http://www.tv3play.lv/play/243891/?autostart=true
(uzklikšķini un gaidi 10 sek)

Šodien biedrība iesniedza vēstuli valsts vadītajiem, ar lūgumu veikt 10. Saeimas vēlētāju  sarakstos iekļauto personu pārskaitīšanu. Iecirkņu slēgšanas brīdī paziņotais vēlētāju skaits par 18 tūkst. nesakrīt ar CVK 19. oktobra protokoliem.

Atšķirības vēlētāju sarakstos iekļauto pilsoņu skaitā CVK ziņojumos slēdzot iecirkņus 2010. gada 2. okt. pl. 20.00
(uzklikšķini, lai apskatītu informāciju)

Zviedrijas televīzijā  01.09.2010 reportāža par darba gaitās uz ārzemēm devušos vecāku Latvijā atstātajiem bērniem
Zviedri paarsteigti - shoka staavoklii...

Saeimas Sociālo un darba lietu komisija otrdienas, 25.maija sēdē diskutēja ar Latvijas Sociālo reformu biedrību (LSRB) jautājumus, par kuriem partijas parasti runā nelabprāt. Sarunu tēma bija sociālās apdrošināšanas līdzekļu izlietojuma atbilstība likumam un iemesli, kāpēc Latvijā jau ilgstoši tiek vilcināta Pārstrādātās Eiropas Sociālās hartas ratifikācija.

Biedrība 17. maijā iesniedza vēstuli Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai, kā arī Latvijas visām 49 partijām.

13. maijā notika publisks priekšlasījums:
“Septiņi maldi par sociālo apdrošināšanu. (Nodarbināto pašpalīdzība vai naudas avots parādu atmaksai ?)”
lektors – Ivars Redisons, sociālā darba maģistrs, jurists

Kā varēja notikt, ka no sociālās apdrošināšanas uzkrājuma ir nelikumīgi izlietots miljards latu, bet neviens Latvijā to nepamanīja?
Lekcijas videoieraksts: lekcija

Apmeklējiet priekšlasījumu:
"Septiņi maldi par sociālo apdrošināšanu. (Nodarbināto pašpalīdzība vai naudas avots parādu atmaksai ?)"
lektors – Ivars Redisons, sociālā darba maģistrs, jurists

Ieeja brīva

SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS REFORMA

(Teksta versija sagatavota pēc Labklājības

ministrijas pārstāvju neoficiāliem izteikumiem par

projektu, kuru publiskos 2010. gada jūnijā)

Līdz šim soc.apdr. sistēma darbojās ļoti labi – 7 gados radās uzkrājums miljards latu.

Šis uzkrājums izmaksām pietiek līdz 2011. gada beigām (pat ja apsīktu iemaksas).

F o n a    s i t u ā c i j a

Latvijas Sociālo reformu biedrības izveidei

Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums

Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2009.gada 21.decembrī
lietā Nr.2009-43-01

Par likuma "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam" 2. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam un 3. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam

Lai lasītu visu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Satversmes tiesas spriedums pensiju lietā