1. Kad Saeima atzīs Latvijas pilsoņu tiesības saņemt taisnīgu atlīdzību par darbu?
  2. Kad Saeima atzīs Latvijas pilsoņu tiesības uz mājokli?
  3. Vai Latvijā ieviesto piespiedu nomu Jūs saskatāt kā sociālu problēmu? Kāds būtu Jūsu risinājums?