Biedrība iesniedza priekšlikumu Saeimai par tautas nobalsošanām - mēs nepiekrītam vēlētāju tiesību sašaurināšanai!

 

Satversmes sapulce 1922. gada 20. jūnijā pieņēma likumu "Par tautas nobalsošanām un likumu ierosināšanu". Likuma 11. pants paredz, ka viens tūkstotis (!) vēlētāju var iesniegt likuma iniciatīvu, un Centrālā vēlēšanu komisija organizē tālāko parakstu vākšanu. (skat. uzklikšķinot šeit

).

Nav izteikta neviena argumentēta iebilde, kāpēc Satversmes sapulces rūpīgi izdomātā kārtība būtu atceļama. 16.07.2012.  LSRB iesniedza priekšlikumu Saeimā (skat. uzklikšķinot šeit), kura saturs īsumā - nedrīkst ierobežot demokrātiju un tautas tiesības ierosināt likumus! Nedrīkst celt parakstītāju skaitu! Iespēju ārzemniekiem provocēt grozījumus Satversmē deva ne jau zems parakstītāju skaits, bet gan pavisam citi trūkumi likumā un arī 11. Saeimas politiķu darbībā.

LSRB mērķis ir sociālas reformas, daļa no tām lemjamas tautas nobalsošanā, tāpēc kā pilsoņi mēs nedrīkstam ļaut sašaurināt mūsu tiesības ierosināt likumus.

Ir divas svarīgākās lietas - tiesiskums un kolektīvās labklājības programma - bez kā Latvijā mēs iznīksim. Tēvutēvu dots mantojums mums ir demokrātiska Latvija un tās Satversme. Demokrātija, cilvēktiesības un sociālais taisnīgums ir stūrakmens arī 1992. gada Eiropas Savienības dibināšanas līgumā. Mums jāmācās pielietot savā labā šo dokumentu garantētās tiesības!

Ja kādam netīk vārds "demokrātija", tad cerams, ka viņš respektē kā īpašuma un saistību pamatu 1937. gada Civillikumu (kas kompilēts no simts gadus senākiem Vidzemes un  Kurzemes likumiem). Piemēram - pilnvarnieki ir smalki aprakstīti Civillikumā (deputāti taču ir pilnvarnieki, nevis kungi!).

Katram pilsonim ir jāapzinās sevi par pilnvaras devēju. Kas ir tiesīgs mainīt pilnvaru un ir tiesīgs JEBKURĀ BRĪDĪ atsaukt to, izraudzīties citu pilnvarnieku.

 

Mēs paši esam lēmēji - es, Tu, viņš, viņa! Visi kopā mēs esam TAUTA.