http://www.coe.lv/tulkojumi.php?id=31

Sociālo tiesību pieejamība Eiropā

Ziņojumu sagatavojusi Mērija Deilija,

Karaliskā universitāte, Belfāsta

Ievads

Sociālajām tiesībām ir bijusi ārkārtīgi nozīmīga loma Eiropas attīstībā, un Eiropa izceļas citu pasaules reģionu vidū. Eiropas sociālo tiesību modelis ir kalpojis par paraugu, lai radītu un saglabātu sociālo vienotību un solidaritāti. Tomēr ekonomiskā attīstība un citi faktori izdara spiedienu uz Eiropas sociālo tiesību modeli. Beidzoties Eiropas ekonomiskā pieauguma zelta laikmetam, pastāvot grūtībām pārveidot Centrālās un Austrumeiropas valstu plānveida ekonomiku par tirgus ekonomiku, kā arī intensificējoties un internacionalizējoties globālajai ekonomikai, mainījušās attiecības starp valstīm, to politikām un tirgiem. Izveidojusies fragmentēta sabiedrība, kur daudzi cilvēki ir izslēgti no pilnvērtīgas piedalīšanās vai balstās uz sabiedriskajiem pakalpojumiem un pabalstiem, lai saglabātu savu vietu sabiedrībā – tie ir galvenie izaicinājumi sociālai izlīdzināšanai Eiropai. Šajos apstākļos īpaši neatliekami ir jautājumi par sociālo tiesību pieejamību, saturu un ilgtspējīgu attīstību.

Lai lasītu visu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Sociālo tiesību pieejamība Eiropā