Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedums

Latvijas Republikas vārdā

Rīgā 2009.gada 21.decembrī
lietā Nr.2009-43-01

Par likuma "Par valsts pensiju un valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam" 2. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 109. pantam un 3. panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1., 91., 105. un 109. pantam

Lai lasītu visu dokumentu, lūdzu, ielādējiet to savā datorā, izmantojot šo saiti: Satversmes tiesas spriedums pensiju lietā